14. Verzió - Fotófilmek 3. blokk: Gyűjtés & újrahasznosítás
14. Verzió - Fotófilmek 3. blokk: Gyűjtés & újrahasznosítás
73 perc,

Megosztom

Bővebben a filmről

Magángyűjteményekből, intézményi  archívumokból származó, online talált és szemétből mentett fotóanyagok újrafelhasználása – az anyag sokoldalúságának és végtelen számú átértékélési lehetőségének nagyobb dicsőségére. Fotófilmek

A hely, ahol sose voltam
A kísérleti film ugyanannak a helynek különböző archívumokból származó digitális képeit használja fel kikockázott montázsként, rejtett formákat, mintákat, vonatkozásokat tárva fel.

200000 lidérc
Megdöbbentő kupolás épület Hiroshimában, amely kiégett, de állva maradt az atomcsapás után: a Genbaku Béke Emlékmű. Egy megmásíthatatlan pillanat előtt és után.

Hamu
Vizuális és hangkulisszás utazás egy utopikus, kísértetváros-szerű államban – kizárólag fotókkal, amelyek Lisszabont ábrázolják az 1926-tól 1974-ig tartó diktatúra alatt.

Figyelem, Smith úr
Fotók és más formák animációja mint rémálom; vádirat a nácik kultúrarombolása ellen, Chopin, Bach és az akusztikusan eltorzított Horst Wessel-dal kísérőzenéjével.

Jézus fényképe
Jézus, a jeti vagy Hitler 1948-as fotóját keresed? Kéznél a segítség ebben a doku-fantáziában, amely nem létező képek keresésének igaz történetein alapul.

Nagyon jó, nagyon jó
A túltelítődött fogyasztói társadalom harsány portréja: masírozó zenekarok, dobpergés, kitörő kacaj, jazz. Ikonografikus képek a tömegmédiából: Gagarin, Marilyn Monroe, Nixon, H-bomba. Még menthetők vagyunk?

(Ha eldalolhatom) Összekötés
Szöveg és kép kapcsolatainak feltárása: hogyan változtatja át a szöveg a képet. Nada Gordon viszonzatlan szerelem verseiből kivett szavak, miközben a mondatait ismeretlen webköltőktől vette – így tárul fel a szexualitás története.

Újrahasznosítva
Több mint félmillió beszkennelt 35mm-es színes negatív, egy újrafeldolgozó zónából Peking külterületén, portrét ad a városról és lakóiról az elmúlt harminc évben.

Az élet nyomai
"A nagyszülők elhagyott háza, üres terek, ahová Satake családi összejövetelek képeinek gyors sorozatát helyezi. A kép a képben a gyerekkorról, a vágyakozásról, az időről mesél."

+ beszélgetés a kurátorokkal

A 14. Verzió teljes programja>>>


This block celebrates the multifaceted nature and reappropriation of photographic materials harvested from private collections, institutional archives, the internet, and even the garbage. Photofilms

A Place I Have Never Been
By sourcing multiple digital images of the same place, from different archives, this experiment in film makes use of frame-by-frame montage to discover hidden forms, patterns and references.

200.000 Phantoms
The Genbaku Dome Peace Memorial: a building in Hiroshima with a striking dome, which was gutted, but remained standing after the nuclear strike. The before and after of an unalterable moment.

Ashes
A short, ambient voyage through a utopian, ghost-like state. The film is made entirely from photographs of Lisbon during the dictatorship installed in Portugal from 1926 until 1974.

Calling Mr. Smith
Photo and other forms of animation create a nightmare, outcry and denunciation of the destruction of culture by the Nazis, accompanied by the music of Chopin, Bach and the acoustically distorted Horst-Wessel song.

Photograph of Jesus
Looking for photographs of Jesus, the Yeti, or Hitler in 1948? Help is at hand with this documentary-fantasy based on true stories of requests for impossible images.

Very Nice, Very Nice
A savage portrayal of a satiated consumer society: marching bands, drumbeats, bursts of laughter, and jazz music. Iconographic images from the mass media: Gagarin, Marilyn Monroe, Nixon, the H-Bomb. Can we still be saved?

(If I can sing a song about) Ligatures
The film explores the relationship between text and image: how text transforms the image. Words are taken from Nada Gordon's unrequited love poems, which have, in turn, taken lines from anonymous web poems, to reveal a history of sexuality.

Recycled
More than half a million, scanned 35mm color negatives, sourced from a recycling zone on the outskirts of Beijing, create a portrait of the city and the inhabitants over the last thirty years.

Vestige of Life
Satake positions a rapid series of images of family get-togethers throughout the empty spaces of her grandparents’ abandoned house. The image in the image speaks of childhood, yearning and time.

+ with introduction by program curators

Full program>>>