14. Verzió - Fotófilmek 2. blokk: Röplap
14. Verzió - Fotófilmek 2. blokk: Röplap
87 perc,

Megosztom

Bővebben a filmről

A Röplap blokk filmjei a politikai fellépés formáit mutatják be, a részvételhez és az informáláshoz hozzáadva a botránykeltést is – mindezt rövid és képileg ütős módon. A fotofilm mint politikai nyilatkozat és mediális harci eszköz. Fotófilmek

Most!

Gyújtó hangú polgárjogi protesztfilm a hidegháborús időkből: sajtófotók és mozgóképek az amerikai rendőrség, a fegyveres erők és a Ku-Klux-Klan támadásairól színesbőrű emberek és polgárjogi aktivisták ellen.        

Egykor és most

Hogyan állnak össze képek? Az osztott képernyőn egymás mellé kerülnek az 1965-ös protesztfilm, a Now! képei az internet nagy archívumában talált 21. századi párjaikkal.   

Filmtraktusok

Néma agitprop rövidfilmek a '68 májusi eseményekről, mindegyik egy háromperces tekercs, a kamerában szerkesztve. Kizárólag fotókon alapulnak – sztrájk, piknik és felkelés –, amelyek nem annyira a tényeket, inkább a forradalom szellemét ragadják meg.   

A forradalmak vadásza

Két nemzedék, két korszak, két küzdelem kapcsolatának feltárása. Mintha rárajzolással alakítanánk át egy fotográfiát. Mintha a múltra rajzolva formálnánk át a jelent.   

Pinokkió

"Agitprop a bécsi választási kampányban. Az osztrák Szabadság Párt jobboldali politikusát, Jörg Haidert ábrázoló plakátok naponta újulnak meg, amikor Pinocchio-orrot festenek rá. Képek megütközése az utcákon."   

Baráti tűz

Animált Super 8-as film az amerikaiak háborújáról Afganisztánban, történelmi festmények és sajtófotók felhasználásával. Videoklip Friendly Rich és a Lollipop People számához.   

Afázia

A Bay Area Occupy tiltakozásokon készült fotókból, hang- és videoanyagokból alkotott fikciós történetben egy kínai utazó tesz észrevételeket Amerikáról, különös tekintettel a szabadságjogok és a hazájában létező politikai cenzúra viszonyára.

Kapitalizmus: rabszolgaság

Gyomorszorító némafilm egy viktoriánus kori sztereográf alapján, amelyen gyapotszedő rabszolgákat látni a fehér munkafelügyelő vigyázó szeme előtt. A számítógépes animáció a mélység és a mozgás nagy hatású illúzióját kelti, mintha az alkotó „belépne” a képbe és újraélesztené ezt a történelmi pillanatot.

Kapitalizmus: gyerekmunka

Viktoriánus kori sztereográf egy 19. századi gyárteremről, tele gépekkel és gyerekmunkásokkal. Jacobs kiemeli az egyes arcokat és részletezi a képet, mintha az emberit és a sajátost keresné a tömegtermelés gépesített terében.        

Yunbogi naplója

A lírai és vitát keltő fotófilm Japán imperializmusa és a Koreához fűződő viharos kapcsolata ellen intéz támadást, fiatalok szemszögéből. Oshima saját fotóival és Yunbogi Yi első személyű kommentárjával.     

+ beszélgetés a kurátorokkal

A 14. Verzió teljes programja>>>


Short and visually striking, the films in this block explore  forms of political intervention via involving, informing, and scandalizing; photo-film as a political statement and form of medial battle. Photofilms

Now!

An agitation film on civil rights from the cold war, that uses press photos and moving pictures to show the US police, armed forces and Ku-Klux-Klan attacking people of color and civil rights campaigners.

Comparing Now and Then

The split-screen video compares images from the protest film Now! (1965), with its 21st-century counterparts found on the Internet, and asks how they resemble one another.

Ciné-tracts

Silent agitprop shorts from the events in Paris in May 1968 consisting of three-minute film reels edited in-camera. They rely exclusively on photos: between the strike, picnic and uprising, and catch the spirit, rather than the fact, of the Revolution

The Revolution Hunter

An exploration of the relationship between two different generations, times and fights. As if we could transform a photograph by drawing on it. As if we could transform the present by drawing over the past.

Pinocchio

Agitprop for the election campaign in Vienna. Every day, posters depicting the right-wing politician from the Freedom Party of Austria, Jörg Haider, receive a new Pinocchio nose. A clash of images on the streets.

Friendly Fire

An animated Super 8 film about the American war in Afghanistan using historic paintings and press photography. It is also a music video for Friendly Rich and the Lollipop People.

Aphasia

Aphasia combines photos, audio and video taken from the Bay Area Occupy protests, and transforms them into a fictional story about a Chinese traveler’s observations of America, particularly concerning how civil liberties relate to political censorship in her Chinese homeland.

Capitalism: Slavery

Jacobs uses a Victorian stereograph of slaves picking cotton under the watchful eye of a white overseer as the source for this wrenching silent work. Through computer animation, Jacobs creates a haunting illusion of depth and movement. It is as if he has "entered" the image and reactivated this historical moment. (EAI)

Capitalism: Child labor

Using a Victorian stereograph of a 19th-century factory floor, crowded with machinery and child workers, Jacobs isolates the faces of ndividuals and focuses on the details of the image, as if searching for the human and the particular within this mechanized field of mass production.

The Diary of Yunbogi Boy

A lyrical, polemical photofilm, which attacks Japanese imperialism and its troubled relationship with Korea. Oshima's own photos and the first-person narrative of Yunbogi Yi provide the youthful viewpoint.

+ with introduction by program curators

Full program>>>

 

Színes